Planet Amino

Ilmaiset toimitukset kaikkiin tilauksiin 🚀

Tietosuojaseloste 14.03.2022

Rekisterinpitäjä

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjän (Aminoversum Oy:n asiakasrekisteri) ja niiden käsittelystä vastaavan yrityksen yhteystiedot:

 

Aminoversum Oy (3202059-1)

Jalkalantie 6, 77600 Suonenjoki

 

Lisätietoja voi kysyä yrityksen nimetyltä tietosuojavastaavalta osoitteesta:
info@aminoversum.com

Yleistä

Aminoversum Oy (3202059-1) on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu sovellettavan EU-tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Tämä tietosuojaseloste on tarkoitettu informoimaan asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot ennen verkkokaupastamme tilaamista. Tuotteiden tilaaminen verkkokaupastamme ei ole mahdollista ilman tarpeellisten henkilötietojen antamista.

Keräämme muun muassa seuraavia tietoja:

 • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot
 • Muut käyttäjän itsensä antamat tiedot
 • Henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi luottosopimusta tehtäessä

Yhteys-, maksu- ja tunnistetietojen antaminen on pakollista ostaessasi tuotteita verkkokaupastamme.

Kerättyjen tietojen käyttötarkoitus

Käytämme keräämiämme tietoja:

 • tilauksen toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin,
 • parantaaksemme tarjoamaamme asiakaskokemusta,
 • edistääksemme asiakkaidemme turvallisuutta ja estääksemme väärinkäytöksiä,
 • analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin,
 • kehittääksemme omaa verkkokauppaamme ja markkinointiamme.

Tietojen lähteenä toimivat pääasiassa käyttäjä itse sekä sivustolta Google Analyticsin avulla kerätyt anonymisoidut tiedot. Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän itsensä meille antamiin tietoihin, verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietohin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

Tietojen käsittely perustuu asiakkaan antamaan suostumukseen käytettyjen palveluiden yhteydessä sekä yrityksemme lainsäädännöllisiin velvoitteisiin.

Tietojen käsittely ja säilyttäminen

Säilytämme asiakkaan meille luovuttamia tietoja EU-alueella. Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n ulkopuolelle, mikäli se ei ole yrityksen tai sen käyttämän yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi välttämätöntä. Tiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä sekä vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta hävittämiseltä, muttamiselta, luovuttamiselta tai siirtämiseltä. Huolehdimme henkilötietojen kohdalla hyvistä tietosuojakäytänteistä ja kerättyjä tietoja käsitellään vain siinä määrin kuin se on tarpeellista.

 

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tässä selosteessa mainittujen käyttötarkoitusten pohjalta tarkoituksenmukaista. Voimassa oleva lainsäädäntö asettaa myös vaatimuksia tietojen säilytykselle, esimerkiksi kirjanpitoa varten tarvittava tositeaineisto.

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Yritys voi välittää keräämiään tietoja kolmansille osapuolille, siltä osin kuin se on tarpeellista tietojen käyttötarkoitukset huomioiden. Yritys on huomioinut tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset myös sen kolmansien osapuolien kanssa tekemissä sopimuksissa.

Käytämme kolmansia osapuolia mm. tilauksen toimituksessa, jolloin joudumme luovuttamaan eräitä välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille. Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle, meidän verkkokaupassamme Klarna Bank AB:lle.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille ja tällöin tulemme informoimaan asiakasta näistä tietopyynnöistä, sikäli kun se on lain puitteissa sallittua. Analytiikkatarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua aina mahdollisuuksien mukaan.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Analytiikka- ja tilastointikumppaneille
 • Asiakkuudenhallintaan liittyville kumppaneille
 • Kuljetusliikkeelle, ellei tilausta noudeta yrityksen toimipisteestä
 • Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa
 • Klarna Bank AB:lle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun
 • Luotonantajan perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään
 • Yrityksen lainsäädännöllisten velvoitteiden hoitamisessa olevat kumppanit

Evästeet

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä palveluidemme toteuttamiseksi ja kehittämiseksi sekä käyttökokemuksen parantamiseksi. Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Toisin kuin voimakeksimme, nämä evästeet eivät ole syötäviä – vaikka nimi kieltämättä viittaa matkanaposteltavaan. Nämä evästeet eivät vahingoita asiakkaan tietokonetta tai sen tiedostoja. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan yksilöidä, me emme kuitenkaan voi tunnistaa käyttäjää pelkkien evästeiden avulla.

 

Sivustomme hyödyntää seuraavia Metan, Google Analyticsin, Google Tag Managerin, Google Adwordsin sekä HubSpotin palveluita, sivuston seurannassa ja analytiikassa sekä oman myyntimme ja markkinointimme kehittämisessä. HubSpotia käytetään asiakkuudenhallintaan ja esimerkiksi chat-ikkunan kautta viestittäessä asiakasta pyydetään ennen käyttöä nimenomaisesti hyväksymään HubSpotin käyttämiseen liittyvät ehdot. Asiakas voi toimittaa meille tilaukseen liittyviä tietoja HubSpotin kautta, mutta erikseen tämän palvelun käyttöä ei asiakkaan puolelta edellytetä, vaan tarjolla on myös muita vaihtoehtoja yhteydenottoon. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua tietoa.

 

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeiden käytön kieltäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

Oikeudet

Asiakkaanamme sinulla on oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja saada kerätyistä tiedoista pyydettäessä jäljennös. Lisäksi voit pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Sinulla on myös eräin rajoituksin mahdollisuus pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

 

Henkilötietoja koskevissa pyynnöissä tai muissa niihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä rekisterinpitäjään osoitteessa info@aminoversum.com

 

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

 

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 56 66700
tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi